noktalı virgül

iron
Melih Cevdet Anday'ın “Bu işareti yerli yerinde kullanamayan insanın Türkçe bilgisinden şüphe edin.” dediği noktalama işareti.
1) Aralarında anlam ilişkisi bulunan bağımsız tümceleri ayırmak için kullanılır; yükselen titremi karşılar.

Bir ara bir başkasında saçlarınızı, yürüyüşünüzü seyreder gibi olmuş, siz olmadığınızı görünce yeniden merak etmiş, üzülmüş; sonra belki de benim burada oturduğumu tahmin etmiştir de öteki kapıdan çıkmıştır, şüphesine düşmüştüm.” (Sait Faik Abasıyanık)

2) Anlamca birbirine bağlı ve birbirini tamamlayan tümceler arasına konulur:

Belkıs, bütün felakete uğramış insanlar gibi tabii, umumi bir insan olacaktı; Belkıs'ın bir türlü tabileşmeyen güzelliği de belki bu umumilik içinde, birkaç gün sürecekti; ağlarken çocuklaşacaktı.

3) Aralarında anlamca karşıtlık, neden-sonuç, güçlendirme, tamamlama ilgileri olan ve sırasıyla ama, fakat, yoksa, çünkü, bundan dolayı, sonuç olarak, bu nedenle, öyleyse, böylece, bundan başka, şu da var ki, dahası var, ayrıca, öyle ki... gibi bağlaçlarla bağlanabilen tümceler arasına konulur:

Bu yaz çok yorgundum; ama kısa bir dinlenme olanağı bile bulamadım.

Çok onarttımsa da arabamı adam edemedim; çünkü artık eskidi.

Anne, çocuğunu İstanbul'a göndermek istemiyor; öyle ki gözünün önünden ayrılmasına bile razı değil.

Uyarı:

Noktalı virgülden sonra gelen tümce büyük harfle başlatıl­maz.

4)Öğeleri arasına virgül konulmuş sıralı tümceler, noktalı virgül ile ayrılır:

Hepsi az veya çokça bahçeli, şehnişinli, cumbalı, ekserisi boyasız, eski fakat temiz, şirin evler; çardaklı bir kahve; bir iki ufak dükkân; kısa, bodur minareli, sevimli bir mescit…