nippon

altayhan
Çincede "çihon":
Çincede doğudaki yer, güneşin doğduğu yer anlamlarına geliyor. Japonya'yı tarif etmek için kullanmışlar. Japonlar da çinceden geçen bu kelimeyi benimsemiştir. Nihon şeklinde söylerler.

Çinlilerde ise kelime çihon şeklinde söyleniyor. Nippon şekli japoncanın batı harflerine adapte edilmiş şeklindeki yazımıdır.
bu başlıktaki tüm girileri gör