nelson mandela

franz
Yarım saattir şunu arıyorum, hala bulamadım hiçbir yerde; "kendi halkını ve masum insanları katleden birinin ismini taşıyan ödülü nasıl almamı beklerler?"

1992'de verilmesi düşünülmüş, kabul etmemiş. 1999 yılında türkiye'nin değişmesi sonucu ödülü kabul ettiğini söylemiş, fakat bu kez bizimkiler vermemiş. Yani eğer ödülü sözde "kendi halkını ve masumları katleden kişi" yüzünden almadıysa bu demek oluyor ki konu muhtemel olarak kenan evren ile ilgili oluyor.

(bkz:#122022) bu giride denildiği gibi "anc'nin (African National Congress) tavrı modern türkiye'nin reformcusu ve kurucusu atatürk ile ilgili negatif bir düşünceye sahip değildir."

Ha bir de, unesco'nun dünyada atatürk yılı diye bir şeyi vardır. Kendisini "...özellikle sömürgecilik ve emperyalizme karşı en önce açılan savaşların ilk liderlerinden biri olduğunu kabul ederek, dünya ulusları arasında karşılıklı anlayışın, sürekli barışın kurulması için çalışmalarının olağanüstü bir örnek olduğunu ve tüm yaşamı boyunca insanlar arasında hiçbir renk, din ve ırk ayrımını gözetmeden, bir uyum ve işbirliği çağının doğacağına olan inancını anımsatarak, eylemlerini her zaman barış uluslar arası anlayış ve insan haklarına saygı yönünden yapmış olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Atatürk'ün kişiliğini ve eserinin çeşitli yönlerini ortaya çıkarmak üzere..." şeklinde tanımlamışlardır.

bu başlıktaki tüm girileri gör