kültür

lux
doğanın dışında insanın yarattıklarına denir. kültür, doğumdan sonra kazanılır ve öğrenilir. kültüre ait 3 ana kavram vardır. kültürleme, kültürlenme ve kültürleşme.
kültürleme: kültürel değerlerin bireye kazandırılması süreci. kültürlemede, toplumun istek ve beklentileri ön plandadır
kültürlenme: belli bir toplumun alt kültürden veya farklı toplumdan insanlarla etkileşim süresi sonunda yepyeni bir senteze varılmasıdır.
kültürleşme: başka kültürden insan ve grupların belli bir kültüre girmesi ve etkileşim sonucu her ikisinin de değişmesidir.