kosekant

sophos
trigonometrik bir fonksiyon:
(kısaltması: cosec)
cosec(a) = 1/sin(a)
sinüsün tersi, sinüs: karşı dik kenar / hipotenüs olduğundan
kosekant da sinüs'ün 1'e bölümü yani ters çevirilmişi oluyor,
kosekant: karşı dik kenar / hipotenüs.