köklü değişim kadın kolları

jakoben
Adana Kebap ve Şalgam Festivalini yani rakı festivalini eli palalı cehalete açıkca hedef göstermiş irticacı yapı. büyroon ;

'' Dünya Rakı Festivali olarak bilinen Adana Kebap ve Şalgam Festivali, mütedeyyin ve İslami hassasiyeti yüksek halkın tepkilerine aldırış etmeden, 8 Aralık'ta Adana'da gerçekleştirilecek.

Festival adı altında düzenlenen bu sapkınlıklar ancak Müslüman nesillerimizi yok etme ajandasının bir parçasıdır.
Müslüman halkı kötü yola çekmek, kalplerindeki zerre kadar Allah korkusunu da yok edip, zihinlerini bulandırmak için düzenlenen bu festivallere izin veren seçilmiş veya atanmış kim varsa, buna karşı tepkisini koymayan ve sessiz kalan herkes Allah'ın gazabını üzerine çekiyor!
Rasulullah (sav) içki konusunda şu on kişiyi lânetlemiştir: ''İçki yapanı, yaptıranı, içeni, taşıyanı, kendisine taşınanı, dağıtanı, satanı, parasını yiyeni, satın alanı ve kendisi için satın alınanı'' [Tirmizi Büyü, 37; İbn Mece, Eşribe,6]
Allah Subhanehu ve Teâlâ Mü'minleri şu şekilde uyarmıştır:
"Ey iman edenler! İçki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi, pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki saâdete eresiniz. Şeytan şüphesiz içki ve kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi, Allah'ı anmaktan, namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçersiniz değil mi?" [Mâide: 5/90-91]
Bu izni veren yetkililere YAZIKLAR OLSUN!
Demokrasi, Laiklik, Hürriyetler diyenlerin gerçek gayelerini ifşa eden bu ameli kınıyoruz ve tüm halkımıza Allah'ın gazabından korkmalarını hatırlatıyoruz!
Ey Müslümanlar! İnsanları haram işlemeye teşvik eden ve sapıklığa sevkeden bu ve bunun gibi Festivallerin yapılmasına engel olun! ''

bu akıl hastalarına önce ekürüleri gibi çocuk sikmekten ve para aklamaktan başka bir faaliyette rol alabildikleri için plaket verilmeli. ardından uçaktan bırakılacak bir hediye paketi ile çok sevdikleri ve sürekli görsellerini paylaştıkları islam ülkelerindeki hüzün hazzı yaşatılmalı.