kimigayo

altayhan
Japonya'nın milli marşıdır. Japon klasik döneminde (heian dönemi; ms 800-1200'ler) yazıldığı söylenir.

Dünyanın en kısa şiir türü olan haiku tarzında yazılmıştır ve dünyanın en kısa milli marşlarından biridir. 19. Yüzyılda imparator meiji döneminde resmi milli marş olarak kabul edilmiştir. Marşın anlamı da "senin saltanatın"dır. Burada japon imparatorlarının 2000 yıllık mitolojik saltanatları kastedilmektedir.

bu başlıktaki tüm girileri gör