kavimler göçü

sophos
Asya hunları'nın parçalanmasından sonra Aral Gölü çevresinde toplanan hun boyları, orta asya'daki çin baskısı ve kuraklık yüzünden 4. Yüzyıl'ın ortalarından itibaren batıya doğru göç etmişlerdir. Karadeniz'in kuzeyine hareket eden türklerin ostrogot, vizigot, gepit ve vandal kavimlerine baskı yapması, Roma'ya kadar uzanan geniş bir bölgede göç dalgalarına
Neden olmuştur. 375 yılında meydana gelen bu olaya kavimler göçü adı verilmiştir.

Sonuçları
- Germen kavimlerinin saldırıları sonucunda yıpranan Roma İmparatorluğu 395 yılında ikiye ayrılmış, batı roma imparatorluğu 476 yılında yıkılmıştır.
- Avrupa'nın etnik yapısı değişmiştir. Germen kavimlerinin Avrupa'nın değişik yerlerine yerleşerek yerli halkla kaynaşması sonucunda bugünkü ingiliz, fransız, ispanyol ve alman uluslarının temeli atılmıştır.
- Germen krallarının birbirleriyle savaşmaları sonucunda güçleri azalmış bu durum feodalite rejiminin doğmasına zemin hazırlamıştır.
- Avrupa'da kilise önem kazanmış hristiyanlık yayılmış ve skolastik düşünce egemen olmuştur.
- Kavimler göçü, ilk çağ'ın sonu ve orta çağ'ın başlangıcı kabul edilmiştir.
- Türkler, Avrupa hun devleti'ni kurmuşlardır.

bunlar ilginizi çekebilir