#liverpool fc

you'll never walk alone

sophos
(türkçesi: asla yalnız yürümeyeceksin) liverpool fc'nin şarkısı ve sloganı. liverpool fc'nin logosunda ve shankly gates'te yazar.


When you walk through a storm
Hold your head up high
And don't be afraid of the dark
At the end of a storm
There's a golden sky
And the sweet silver song of a lark
Walk on through the wind
Walk on through the rain
Though your dreams be tossed and blown
Walk on, walk on
With hope in your heart
And you'll never walk alone
You'll never walk alone
Walk on, walk on
With hope in your heart
And you'll never walk alone
You'll never walk alone

liver bird

sophos
liverpool şehrinin sembolü olan ve liverpool fc'nin logosunda bulunan yarı kartal yarı karabatak mitolojik kuş.

1207 yılında Kral John, Liverpool şehrine bir bina yapılmasını emreder. Lütfedilen bu binanın üzerinde kralın mühründe de yer alan bir kartal simgesi bulunur. Birçok kişiye göre ilk Liver bird bu kartaldır. kartal 1644 yılındaki kuşatmada zarar gören binadan yok olur, yerine konulan şeyse bir kartala hiç de benzememektedir. Kimileri bunun başarısız bir taklit olduğunu iddia etse de birçok ornitolog ve tarihçinin de dahil olduğu tartışmaların genel kanısı şudur; Liverpool şehrinin sakinleri olan Scouserlar o kadar özgündür ki, bir başkasının simgesini kullanmak istemezler ve farklı bir simge yaparlar.
liverpool fc'nin logosunda