#iskandinav mitolojisi

odinn

sophos
(Óðinn) eski nors dilindeki, tanrıların babası Odin'in isminin doğru yazılmışı.

Odinn'i öğrenmek iskandinav mitolojisi'ni öğrenmenin yarısıdır bence;

İskandinav mitolojisi'ndeki en büyük tanrıdır.

Cermen mitolojisi'nde Wotan ve Wodanaz, Anglo Sakson Mitolojisi'ndeyse Woden olarak isimlendirilir. İngilizce, Kutsal günü çarşamba'ya (wednesday) onun adı ("woden's day") verilmiştir.

iki temel tanrı topluluğundan biri olan Aesir topluluğunun başı, diğer tanrıların ve herkesin babası, şiirsel ilhamın, gizem ve büyünün tanrısı, savaşçıların kumandanı ve koruyucusudur.

Odin'in karısı, doğmuş ve doğacak her insanın yazgısını bilen ana tanrıça Frigg'dir. Diğer tanrılar ve tanrıçalar, Odin'in çocukları olarak bilinirler. Bunlardan ilki ve en önemlisi, Aesir'i ezeli düşmanları olan devlere karşı koruyan, savaşçı tanrı Thor'dur. Odin'in diğer oğulları Bragi, Hod, Hermod ve Baldr'dır.

Ragnarök günü geldiğinde, Fenrir Odin'i öldürecektir.
Odin'in Asgard'ta yaşadığı evin ismi Valaskialf'tır ve evinde Hlidskialf adında bir tahtı bulunmaktadır; bu tahttan Dokuz Diyar'ın hepsini gözetleyebiliyordu. Huginn (düşünce) ve Muninn (hafıza) adında iki kuzgunu vardır ve bu kuzgunlar dünyayı dolaşıp olan biten her şeyi Odin'e haber vermektedir. Ayrıca yanında Freki (Yırtıcı) ve Geri (Açgözlü) adında iki tane kurt eşlik eder.

Odin, yeryüzüne ve gökyüzüne de hakimdir. Gerektiği zaman kartala dönüşebilmektedir. Simgeleri ise hiç hedefini ıskalamayan mızrağı Gungnir, her dokuzuncu gecede yeni sekiz yüzüğü doğuran yüzük Draupnir ve sekiz ayaklı atı Sleipnir'dir. Sleipnir, Loki'ni çocuklarından biridir.

Odin'in habercileri valkürler (Valkyrie'ler) ölü savaşçıların ruhlarını Valhalla'ya taşımakla yükümlüdürler. Odin savaşta ölenleri kendisine yarenlik etmeleri için toplamaktadır. (Valkyrie sözcüğü “savaşta katledilmiş olanlar” anlamına gelen valr ve “seçmek” anlamına gelen kiosa fiili ile bağlantılı olan -kyria ekinden oluşur ve
“Savaşta katledilenleri seçen” anlamına gelir. )

Bir gün Odin, Yggdrasil'in kök kısmında bulunan Mímisbrunnr'a (Mimir'in Kuyusu) giderek kuyudan çıkan suyu içmeye karar vermiş. Her kim bu kuyudan su içerse bilgeliği elde edeceğine inanılmaktaydı. Odin sudan içebilmek için Mimir'den izin istemiş. Fakat kuyunun koruyucusu olan Mimir bir şeylerden fedakarlık etmediği sürece bu sudan içemeyeceğini söylemiş. Bunun üzerine Odin, gözlerinden birini yerinden çıkarmış ve kuyunun içine atmış. Bunu gören Mimir de elindeki boynuza suyu doldurmuş ve içmesi için Odin'e uzatmış. Böylece Odin aradığı bilgeliğe tek gözünü feda ederek kavuşmuş.

Kaynak: http://geekstra.com/2016/mitoloji/iskandinav-mitleri-9-tanrilarin-tanrisi-odin/

midgard

sophos
İskandinav mitolojisinde ölümlülerin yaşadığı yer ve dokuz dünyadan biri, insanlara ait olanı.

Dokuz dünyadan, görebildiğimiz dünyada yer alan tek dünyadır; diğerleri ise, bazen görünür dünya ile kesiştikleri noktalar olsa bile, görünmez mekanlardır.

asgard

sophos
(Àsgard)
İskandinav mitolojisinde tanrıların yaşadığı yer ve Dokuz Dünya'dan biri.

Evrende en yüksek seviyede bulunduğu, sıkıca yerleştirilmiş taş bloklardan örülü yüksek bir duvarla çevrili olduğu belirtilir.

iki tanrı kabilesinden biri olan Aesir'in evi ve kalesidir (diğer kabile Vanir, evlerini Vanaheim olarak belirlemişlerdir.) Asgard gökte yer alır (görünmez olarak elbette) ve Midgard'a Bifröst adlı gökkuşağı köprüsü ile bağlıdır.

Asgard'ın erkek tanrılarına Aesir, kadın tanrılarına ise Asynjur denir. Asgard'ı, Aesir'in şefi Odin yönetir. Odin, Frigg ile evilidir, bu da Frigg'i Aesir Kraliçesi yapar.

Asgard'ın adındaki -gard, Cermen innangard ve utangard sınıflandırma konsepti ile ilişkilidir. İnnangard (“çitin içerisi”) düzenlidir, kanunlara uyar ve medenidir; utangard (“çitin dışarısı”) ise karmakarışık, anarşi içerisinde ve vahşidir. Bu iki kelime hem coğrafi düzleme hem de insan ruhuna hitap eder. Asgard, innangard'ın ilahi modelidir; “Devlerin Evi” olan Jotunheim ise, utangard'ın modelidir.
İnsan ırkının evi olan Midgard (“ortada kalan çevrilmiş yer”) ise, adı üzerinde, ortada bir yerdir; Asgard kadar innangard değildir ancak “Devlerin Evi” Jotunheim kadar utangard da değildir. Ancak midgrad coğrafi düzlemde çitler tarafından, psikolojik düzlemde ise normlar ve kanunlar tarafından çevrilmiştir. Bu da Midgard'ı -en azından teoride- Asgard'a Jotunheim'e olduğundan daha çok yaklaştırır. Başka bir deyişle Asgard, Hristiyanlık öncesi İskandinav insanının dünya modelinde ilahi bir yerdir.