#ateş kültü

ateşe pay vermek ateşe su ve tuz atmak

kam
Anadolu'da hâlâ yaşamakta olan bu gelenek şamanizm kökenli olup islamdan sonra da yaşatılmıştır. Başta Altay ve Yakut türkleri olmak üzere tüm türk dünyasında yaşamakta olan bir gelenek / inançtır. Sivas köylerinde yapılan derlemelerde ekmek pişiren kadınların su içtiklerinde bir bardak veya bir miktar suyu da ateşe döktükleri gözlenmiştir. Bunun sebebi sorulunca da ateşi canlı bir varlıkmış gibi görüp " ateşin canı çekmiştir " demişlerdir. Yemek pişirirken de tuz atmaktadırlar. Bu anadolu'da birçok yerde yaşayan bir inançtır ve ateş kültüyle ilgilidir. Zaten birçoğunuz en azından ateşe su dökmemeniz veya işememeniz gerektiği konusunda uyarılmışsınızdır. Müslüman olmak bir şey değiştirmemiş türkler ateşi korkarak besmele çekerek söndürmüşlerdir. Bu sözlükte kültleri günümüzden örnekler vererek güzel bir şeklide açıklayacağım, daha rahat bir zamanda.