kast sistemi

sophos
hindistan'ın kırsal kesimlerinde ve Sri Lanka, Nepal, Bali gibi ülkelerde hala uygulanmaya devam eden halkı sınıflara bölen sistem.

Ariler, hindistan'da kast sistemini kurmuştur.

Kast, Portekizce ve İspanyolcada casta ırk, soy; Latincede ise castus saf soy anlamına gelmektedir.

kast sisteminde temel olan zenginlik ya da fakirlik değil meslek gruplarıdır.
Kast sisteminde meslek babadan oğula geçer, sınıflar arası geçiş kesinlikle yasaktır. Hatta kişiler kendi kastlarının dışındakilerle evlenemezler.

Sınıfları:
Brahmanlar: Din adamları
Kşatriyalar: Askerler ve soylular
Vaisyalar/vayşiya: Tüccarlar, toprak sahipleri çiftçiler ve zanaatkarlar
Sudralar/südralar: işçiler

Ayrıca
Paryalar: kast dışıdırlar sınıf kabul edilmezler, hiçbir hakka sahip olmayan en aşağı kabul edilen tabakadır.
altayhan
Belgeselde izlemiştim. Paryalar, ciddi işlerde çalışamadıkları için tarlalardaki ve depolardaki fareleri, böcekleri avlıyorlar. İnsanlar bu hizmete para ödemiyor. Paryalar ailecek bu avladıkları fare, böcek, yılan gibi hayvanları yiyerek yaşıyordu. Bugün bile kırsal bölgelerde bu şekilde yaşayan milyonlarca insan varmış.