kafkasya

sophos
avrupa'nın doğusunda, asya'nın batısında karadeniz ile hazar denizi arasında kalan dağlık bölge. adını kafkas sıradağları'ndan almıştır, en yüksek noktası elbruz dağı'dır (5642m).
türkiye'nin kuzeydoğusundadır.

Yaklaşık 379.880 km2 alanı kaplayan bu bölge Kafkas dağlarıyla ikiye bölünmüştür. Kuzeyde kalan kısma Kuzey Kafkasya veya Sirkafkasiyen (Kafkasönü), güneyde kalan kısma ise güney kafkasya veya Transkafkasya (Kafkasardı) adı verilmektedir.

kuzey kafkasya'daki ülkeler: rusya federasyonu ve federe cumhuriyetleri, dağıstan (özerk)
güney kafkasya'daki ülkeler: abhazya cumhuriyeti (bağımsız ancak ab ve bm tarafından tanınmamış), gürcistan, ermenistan, azerbaycan; özerk bölgeler: nahçıvan, karabağ

kafkasya ismi:
Romalılar bu bölgeyi Kavkasus olarak adlandırmıştır. Avrupa'da 15. ve 16. yüzyıllarda Kafkas adı Caucasus olarak geçmiş ve bu kullanım günümüze kadar gelmiştir; fakat bu kullanımlarda belirtilen Kafkasya, günümüzde Kuzey Kafkasya olarak anılan bölgeyi belirtiyor, Güney Kafkasya bu tanıma girmiyordu. Güney Kafkasya'yı belirtmek için Kafkas ötesi anlamındaki Transcaucasia sözcüğü kullanılıyordu.
pdf indir