jakoben

giyotin
Liberal ve gerici çevrelerce tepeden inmeci, dayatmacı, elitist vs olarak bilinse ve bu şekilde dillendirilse bile aslında fransız ihtilalinin ve laikliğin öncü kişilerine verilen isimdir... ilerleme tabandan değil bir grup aydın insanın çelişkileri görüp tabanı ilerletici güç olarak kullanması ve halka rağmen halk için ve halkın militan kesimiyle birlikte devrim yapması/irade koyması diyebiliriz... jakoben kelimesini hakaret olarak kullanan insanlar mevcuttur, hatta mustafa kemal atatürk'e jakoben diyerek hakaret ettiklerini sanmaktadırlar, halk için halka rağmen cumhuriyeti kurmak onlara göre "tepeden inme" yada "dayatma" olabilir bana göre "irade koyma" veya aydın sorumluluğu ve önderliğin aynı kadrolarda buluşmasıdır.
atticus finch
fransız ihtilalinin öncü akımlarından biri. genelde sermaye sınıfından bağımsız, küçük-burjuva orta sınıf aydınların laik, cumhuriyetçi fikirler doğrultusunda tabanın (halkın) ufak bir bölümüyle işbirliği yaparak kurduğu ihtilalci örgütlenme biçimidir. bizim tarihimizden jakobenlere örnek verirsek:

ittihat ve terakki cemiyeti - 1905 ihtilali + bab-ı ali baskını
ittihat ve terakkinin laik, milliyetçi kanadı (kemalistler) - 1905'e devam niteliğindeki cumhuriyet devrimi
grifingoo
Bir ara durduk yerde gıcık olup ters düştüğüm yazar. Bunun nedenini hala bilmiyorum. Okurum, severim, ıstırırım, yalarım bile, aslan aslan. Nelerini gördük nelerini.