imla

laiksavar
"yazım" anlamına gelen sözcük. hakkında imla mı, imlâ mı, yazım mı şeklinde halk tabanında tartışmaların olduğu kelimedir. tdk güncel türkçe sözlüğü'nde "imla" olarak geçmektedir. tdk, kesme işaretinin kullanımıyla ilgili 3 Eylül 2016'da yaptığı son açıklamada sürekli "imla" sözcüğünü kullanmıştır:

"1985 yılından bu yana Kurumumuzca yayımlanmış olan bütün imla kılavuzlarında yer alan, Türkiye çapında bütün ilkokullarda 2. sınıftan itibaren öğrencilere öğretilmeye başlanan söz konusu kural yeni oluşturulmamıştır, imlamızda otuz bir yıldır bulunmaktadır. Kurumumuz, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlilerini imla kuralları ve özellikle kesme işareti konusunda da aralıklı olarak bilgilendirmektedir. Kaldı ki bu kural, Kurumumuzun genel ağ (internet) sayfasının “Yazım Kuralları” bölümünde yıllardır yer almaktadır."

bunlar ilginizi çekebilir