garanti antlaşması

p
bedirhanberkesernur
19 şubat 1959'da londra antlaşması ile birlikte kabul edilen ek hükümdür.
türkiye'yi doğrudan ilgilendiren 4.maddesi şöyledir:

"bu antlaşmanın hükümlerine bir riayetsizlik halinde, yunanistan, türkiye ve birleşik krallık, bu hükümlere riayeti sağlamak için gerekli teşebbüsler veya tedbirler hakkında birbirleri ile istişare etmeyi taahhüt ederler. müşterek veya anlaşarak hareket mümkün olmadığı takdirde, garanti veren üç devletten her biri, bu antlaşma ile ihdas edilen nizamı tekrar kurmak münhasır maksadı ile harekete geçmek hakkını muhafaza eder."
(turgut özakman, çılgın türkler kıbrıs, 2012, s.119)

kısacası bu antlaşma, adadaki fiili durumun bozulması halinde garantör devletlerin antlaşmayla belirlenen düzeni tekrar sağlaması amacıyla askeri müdahalede bulunmasının önünü açar. türkiye 1974'de kıbrıs'a bu maddeye dayanarak çıkmıştır.