gallipoli

sophos
Yunanca "güzel şehir" anlamındaki "Καλλίπολις"in (kallipolis) yani gelibolu'nun orijinal isminin italyancasıdır. Dünya dillerinin bir çoğuna (ingilizce, rusça vb.) bu şekilde geçmiştir.