fatalizm

sophos
Kadercilik; insan yazgısının doğaüstü bir güç tarafından belirlendiğini ve yazgı dışında hareket etmenin imkansız olduğunu savunan felsefi görüştür.