elektronikokuryazarlık e-literacy

iron
Enformasyon ya da bilgi çağı olarak da adlandırılan bilgisayar teknolojisi üzerine kurulu yeni toplum düzeni çerçevesinde toplumsal açılımlar olarak kavramların önüne kimi zaman enformasyon, bilgi, bilgisayar, bilişim, bilişim teknolojileri, dijital kimi zaman da elektronik anlamına gelen e-ön eki getirilerek e-devlet, e-hukuk, e-ticaret ve e-toplum gibi birçok yeni kavram tanımlanmakta ve uygulama yolları aranmaktadır. Ancak toplumsal anlamda gerçekleştirilen bu uygulamaların anlam kazanabilmesi, yapılan yatırımların karşılığını bulabilmesi için geleneksel okuryazarlığın yanı sıra elektronikokuryazarlığın da toplumun tabanına yayılması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında elektronik okuryazarlık, geleneksel okuryazarlığın bir alternatifi olarak değil tamamlayıcısı olarak görülmelidir.
34En genel anlamdaelektronik ortamda yer alan iletileri anlamlandırma ve elektronik ortama yönelik ileti oluşturma süreci olarak tanımlayabileceğimiz elektronik okuryazarlık, bireylerin birbirleri ile ya da devlet ile ilişkilerini düzenler hale gelmiştir. Arkadaşlarıyla e-posta yoluyla iletişim kuran öğrenci; çocuğunun devamsızlık durumunu Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-okul projesi doğrultusunda okula gelmeden bilgisayar ekranından görüntüleyen veli; yılsonunda öğrencilerin notlarını internet ortamına aktarmak zorunda olan öğretmen, değişen okuryazarlık modelinineğitime yansımasını gözler önüne sermektedir. Dolayısıyla elektronik okuryazarlık önce etkin vatandaş sonrada etkin veli, etkin öğretmen olmak için oldukça önemli bir beceri olarak önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, okuryazarlık toplumsal ve teknolojik gelişmelere koşut olarak sürekli olarak anlam sahasını genişleten, yeni anlamlar kazanan, önüne aldığı nesneye göre çok anlamlılık gösteren bir olgudur. Gelecekte yaşanacak teknolojik gelişmeler doğrultusunda da yeni okuryazarlık modellerinin ortaya çıkması olası görünmektedir. Yeni teknolojileri günlük yaşantılarında kullanamayan bireylerden oluşan bir toplum, bu araçları toplumsal amaçlarına yanıt verecek biçimde şekillendirmektense kendi toplumsal yaşantılarını etkilemelerine izin verecek, hatta bunun farkına varamayacak düzeye gelecektir. Dolayısıyla gerek toplumsal iletişimin nesiller arasında kopmadan sürebilmesi gerekse de bireylerin teknoloji ile barışık bir yaşam sürebilmeleri için çağdaş ve çağcıl okuryazarlık becerileriyle donatılmaları gerekmektedir.
bu başlıktaki tüm girileri gör