düşlediğim türkiye

mel
Bütün dogmaları çöpe atmış, tüm uyduruk İdeolojilerden kurtulmuş, İdeoloji olarak gerçekçiliği, bilimciliği, akılcılığı, kuşkuculuğu, özgürlükçülüğü, barışçılığı, adaleti, laikliği, üretimi, sürekli yeniliği ve değişimi, sağlık ve eğitim alanı haricinde denetlenen serbest piyasa sistemini benimsemiş; güzel İngilizceyi de güzel Türkçenin yanında resmi dil olarak kabul etmiş, ki bir gün bütün devletler buna yönelecek, yeni kuşak türk çocuklarını çok yönlü yetiştiren, sokakların serserilere ve insansı yaratıklara değil sanatsever ve yapan, bilimsever ve üreten, doğasever, eğlenen, el ele tutuşan çiftlere, her konuda ölçüyü bilen çağdaş, ahlaklı ve bilgili kişilere bırakıldığı bir türkiye
bu başlıktaki tüm girileri gör