doğrudan demokrasi

sophos
''halk tarafından yönetim'' koşulunu gerçekleştirir ve halkın kendi kendisini yönetmesinden oluşur.
Doğrudan demokrasi, eski Atina'daki demokrasi modelinden çıkan bir demokrasi türüdür. Gerçekten de demokrasinin beşiği sayılan eski Atina'da uygulanan ve köleler kadınlar ve çocuklar dışında bütün yurttaşların politik karar alma süreçlerinde doğrudan ve sürekli bir biçimde katılımını mümkün kılan doğrudan demokrasi, yöneten ve yönetilen,devlet ve sivil toplum ayrımlarını tamamen ortadan kaldırmaktaydı.
Atina demokrasisi, yurttaşların kent devletindeki yönetime doğrudan katılımını temin eden bir yönetim biçimiydi. o, katılımcı demokrasinin özel bir örneği olup, yurttaşların kendi kaderlerini tayin etme hakkını diğer bütün demokrasi türlerinden daha fazla destekler.
Aynı zamanda klasik demokrasi olarak bilinir.
Doğrudan demokrasi nüfusu fazla olan yerlerde kullanılamaz.
günümüzde isviçre'de federal boyutta değil, sadece glaris kantonu ile birkaç yarım kantonda uygulanır.
İngilizce: direct democracy