dil okuryazarlığı ve resim okuryazarlığı

iron
il okuryazarlığı, somut nesnelere olduğu kadar varsayımsal düşüncelere ilişkin anlamların paylaşılmasını sağlayan simge ve sözdiziminden oluşmuş soyut bir dilsel düzeneğin edinilmesidir.Bu bağlamda okuma, tek tek yazılı simgeleri ve bunları bileşimler içinde anlayabilmek demektir. Resim okuryazarlığı ise bir düz yüzeydeki çizgi ve biçimlere bakabilme ve üç boyutlu kalıpları anlayabilme becerisidir. Bu bağlamda hareketli resimlere ilişkinokuryazar olmak büyük bir başarıdır.
bu başlıktaki tüm girileri gör