deri altı iğne teorisi

iron
Kanadalı araştırmacı Harold Laswell'in “deri altı iğne teorisine” göre, medya mesajları sürekli bir biçimde insanlar üzerinde deri altına enjekte edilmiş bir şırıngaetkisi yaratmaktadır. Buna göre, medya, izleyiciler üzerinde anlık, doğrudan ve güçlü bir etki yaratmaktadır. Bu durumda savunmasız bireylere dönüşen medya takipçilerinin bu mesajları doğru anlamaları, süzgeçten geçirmeleri ve çözümleyip kavramaları gerekmektedir. İşte tam bu noktada bu amaca hizmet için Medya Okuryazarlığıkavramı devreye girmektedir.Medya Okuryazarlığıkavramı birçok kişi tarafından çok çeşitli biçimlerde tanımlanmaktadır. W. James Potter'a göre, okuryazarlık terimi genelde yazılı medyayla ilişkilendirilirken, görsel okuryazarlık terimi de film ve televizyonla ilişkilendirilmektedir. Bilgisayar okuryazarlığı terimi ise bilgisayar ve internetle ilişkilendirilmektedir. Ancak Potter'a göre Medya Okuryazarlığıterimi bu terimlerin hepsini vedaha da fazlasını kapsamaktadır. Potter'a göre, Medya Okuryazarlığı, “medyaya maruz kalma ve karşılaşılan mesajların anlamının yorumlanmasıdır.” Andrew Hart'a göre, Medya Okuryazarlığımedya mesajlarının nasıl bir işlevselliğe sahip olduğunun, bu mesajların kişisel deneyimlerden ve birbirlerinden nasıl ayrıldıklarının ve medya mesajlarının ana unsurlarının öğrenilip kullanılmasıdır. Elizabeth Thoman'a göre, Medya Okuryazarlığıher gün televizyon, radyo, bilgisayar, gazete, dergi ve reklamlar aracılığıyla alınan yüzlerce ve hatta binlerce sözlü ve görsel simgeyi yorumlama ve bunlardan kişisel anlamlar çıkarabilme becerisidir.Bu tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere Medya Okuryazarlığı, günlük yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası olan medya tarafından sunulansayısız mesajın alıcılar tarafından algılanabilinmesidir. Burada algılamadan anlaşılması gereken, medya tarafından sunulanların içeriğinin çözümlenmesidir. Böylece medya mesajlarına maruz kalanlar, bu mesajların
55kendileri için bir anlam taşıyıp taşımadığını ve mesajlarda iletilmek istenen unsurları belirleyebilmektedirler.
bu başlıktaki tüm girileri gör