demagog

dutch van der linde
laf satan siyasetçilere layık görülen sıfat. her ülkenin tarihinde bu tiplerden çokça bulunmaktadır ve halk işini iyi yapmış demagogun demagog olduğunu asla kabul etmez. antik yunandan beri filozoflar ve düşünce insanları bu tipleri eleştirmiştir.