deadlock

zehir
Adındanda Anlaşılacağı Gibi Veritabanı Sunucularında Sorgunun Sonsuz Döngüye Girmesi veya Sorgu Hatası Sebebiyle Veritabanın Sunucusunun Cevap Veremeyecek Şekilde Kilitlenmesidir. Sorgunun Kill Edilmesi veya Sorguya Bazı Fonksiyonların Eklenmesiyle Önlem Alınır