cengiz han türk mü sorunsalı

the spook
ilkokul ve lise hayatımdaki tarihçilere göre hep Türk olarak bildim ama henüz bunun hakkında kesin kanıtlı bir kaynağa rastlayamadım. bana sorarsan moğol'du kendileri. Bazı türk kesimlerine bırakırsan tarihi, adolf hitler bile gizli türk'dü.
herr muller

Cengiz Han'ın ırk kökeni hakkında yapılan incelemeler sonucu çeşitli görüşlere varılmıştır.Bu görüşlerin en geçerli olanına göre Cengiz Han, Türk'tür. Bunun kanıtları olarak şunlar gösterilebilir:

1. Cengiz Han, Moğolca ile birlikte Türkçe de konuşmakta idi.

2. Cengiz Han konuşmalarında kendini Türk olarak tanımlamıştır.

3. Cegiz Han'ın soyu Çinliler'ce ''Şa-To'' adı verilen Türkler'e dayanır ki bu Türkler, Kök-Türkler'in devamıdır.

4. Cengiz Han, (3. maddeye bağlı olarak) tıpkı Kök-Türk kaganları gibi kumral ve açık renk gözlüdür.

5. Efsaneler, Cengiz Han'ın soyunu (tıpkı Türkler'in Bozkurt Destanı'nda olduğu gibi) Bozkurt'a bağlar. Eğer Cengiz Han Moğol olsa idi efsaneler onun soyunu kurda değil köpeğe bağlardı; çünkü Moğol geleneğinde kurt değil köpek önemlidir ve Moğol kültüründe Cengiz Han'dan önce kurt önem taşımamaktadır.

6. Cengiz Han, bugünkü Afganistan'da kendisini ziyeret eden Kadı Vahideddin Fuşanci'ye ''Peygamberimiz Hz.Muhammed her şeyi önceden bilmiş diyorsunuz; acaba benim ortaya çıkışım için ne demiş ?'' diye somuş; kadı da ''Uturkû al-Turka mâ tarakûkum, yani Türkler size dokunmadıkça siz de onlara dokunmayınız'' demiş olduğunu nakletmiş ve Cengiz Han da bunun çok bilgece bir söz olduğunu söyleyerek kendisinin Türk olduğunu belirtmiştir.

7. Bir Arap, Cengiz Han'ın oğlu Ögedey Kağan'a, babasını düşünde gördüğünü ve kendisine bir söz söylediğini naklettiğinde Ögedey Kağan ona ''Babam bunu sana hangi dille anlattı'' diye sormuş. O da Arapça anlattı deyince Ögedey, babasının Türkçe ve Moğolca'dan başka bir dil bilmediğini söylemiştir. Sonuç olarak Cengiz Han, Türk soyundan gelir. Fakat Türk ve Moğollar'ca ortak olarak hükümdar kabul edilmiş ve saygı duyulmuş bir kişidir.

(Kaynak: frmtr.com)
dreammirror
cengiz han bir moğoldur. ilk adı temuçin 'dir.cengiz han adını almasından sonra karluk ,uygur ve kırgız gibi türk boylarıda onun tebasına girerler.moğollar ve türkler aynı coğrafyada yaşayan benzer kültürlere sahip iki ayrı ırktır.moğollara dayalı ilk yazılı kanıtlar 4.ve 6. yy.da bunlar latin kaynaklı yazıtlar ve oradaki bilgilere göre türkler ve moğollar iki ayrı ırk.türkler beyaz ve turani ırk moğollar ise esmere çalan sarı ve mongoloit ırktır ayrıca bu bilgiler bu gün bilimsel olarakta kanıtlanmıştır.
purposeless
cengiz hanın annesi türktür. kendini türk olarak tanıtmasının sebebi ordusunu %80'nin türklerden oluşmasıydı. Ayrıca orduyu bilerek türklerin kutlu başkent dediği ötüken yakınlarında toplamıştır.

diğer bir sebep ise türklerin ve moğolların soyunu hunlara dayandırmasıdır. çin kaynaklarında da türkler ve moğollar için hu-yu soyunda gelme denilmektedir.
ickial
türk mü bilmem ama bizim lisenin adı cengiz handı. tarih hocam da hep 'okulun adına niye mogol hükümdarının adını vermisler' diye sitem ederdi. eger türkse yer yerinden oynar swh

yazarimsi
(alıntıdır)

1167 yilinda Moğolistan'in Onon lrmağl kiyisindaki Dülün-Boldak şehrinde doğdu. Asil adi Timuçin dir. Babasinin adi, Yesügey Bahadır dir. Timuçin, 'Demirci' kelimesinden gelmektedir imparator olunca 'Cengiz' adini aldı. Bu kelime de Türkçedeki "Dengiz Deniz' kelimesinden gelmektedir. Cengiz Han, son Göktürk hakanlarından birinin 25. kuşak torunudur. Mensup olduğu Kıyat ailesi, eski Türk ailelerinden biridir. Türkçe konuşurdu. Ancak ailesi, birkaç kuşaktan beri Moğol kültürünü benimsemiş ve Saman inancini tercih etmişti. Fetihlerini Türk askerleri ve Türk komutanlarla birlikte yaptı. Türk devletlerini dağıtarak ve islam dünyasını alt üst ederek büyük bir imparatorluk kurdu. 1209'da Uygur, 1221'de Karluk Türklerini kendisine bağladi. Devletinde Türk töresi hâkimdi. 1215'te Çin'e girdi ve Pekin'i yönetimi altina aldı. 1218 yllinda Doğu Türkistan ve iran, Semerkant ve Türkistan'ın tamamina hâkim oldu. Çin'in diğer kisimlarini fethetmek için çiktiği sefer sirasinda, 1227 yilinda Kansu şehrinde öldü. Moğolistan'da toprağa verilmiş olmakla birlikte, eski Türk geleneğince yeri gizli tutuldu. Günümüzde de bilinmiyor. Soyundan gelen insanlar Müslüman olduktan sonra Türk kültürünü benimsediler. Çin kaynaklarına göre Cengiz Han, Şa-to Türkleri Hânedânı'na mensuptu.
mel
Türkler ve Moğollar, Altay ırkının öz çocuklarıdır. Yani Cengiz Han Moğolsa da Türk'tür, Türkse de Moğoldur. Eski Türkçe ve Eski Moğolca aynı dillerdir. Bu iki toplumun adı farklı diye kardeş oldukları yadsınamaz. Adlar farklı diye kardeş sayılmıyorlarsa Kazaklar, Kırgızlar... da Türk uluslarından değil o halde. Ama Türkiler. Kardeşinizle adınız aynı mı? Değil. Ama kardeşsiniz. Kardeşinizle adınız farklı diye, size kimse: "sizin adınız farklı, kardeş değilsiniz." Demez. Sonuç olarak Türkler ve Moğollar aynı ırktırlar ve öz kardeştirler. Göktengri inancı, iki ulusun da inancıdır. Cengiz Han Türkçe ve Moğolca bilmektedir, bilir; çünkü bu diller eskiden aynıydı. Son olarak Orhun Türk Anıtları, bugün Moğolistan sınırları içindedir. Bu da demek oluyor ki, aynı sınırlarda, iç içe yaşamışız.
1
altayhan
Türkçe ve moğolca ural-altay dil ailesine mensup. Göktürkler hanedanı zamanında ve ondan önce hun birliği zamanında moğollar da bozkırda türklerle birlikteydi. Bugün moğolistan resmi tarihi moğolları göktürklerin çocukları olarak sayar. Cengiz han anıtı var orada hun devletinin göktürk devletinin ve cengiz-mogol devletinin haritaları birliktedir.

Ayrıca çoğu tarihci cengiz Han'ın annesinin uygur türkü olduğunu, cengiz hanın uygur türkçesi ve mogolcayı konuştuğunu söyler.

jitemci
Moğoldur annesinin türk olduğu söyleniyor.
Moğollar ise Türk değildir. Aynı coğrafyada yaşamış olmamız bizim veya onların bizden/onlardan olmasını göstermez.

Ayrıntıya girmemin hiç gereği de yoktur.