boşnak

sophos
müslüman bosnalılar için kullanılan osmanlı'dan gelme kelime.
tüm bosnalılar müslüman olmadığı için (yaklaşık %50'si müslüman) bosnalı demek uygundur; kendi dillerinde, kendilerine ''Bosanac'' derler.