bizans imparatorluğu

sophos
hristiyanlığı kabul eden ilk devlettir.
Roma imparatorluğu'nun 395'te parçalanmasından sonra beşkenti İstanbul olan Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) kurulmuştur. En parlak dönemini Justinyen döneminde (527 - 565) yaşamıştır.

Bizanslılar 1071 yılında Büyük Selçuklu Devleti'yle yaptığı Malazgirt Savaşı'nı ve 1176 yılında Anadolu Selçuklu devleti'yle yaptığı Miryokefalon Savaşı'nı kaybedince Anadolu Türk hakimiyetine girmiştir.
Bizans, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethiyle yıkılmıştır.

Bizanslılar, hristiyanlığın ortodoks mezhebini kabul etmiş, resmi dil olarak grekçeyi kullanmış ve latin kültürü yerine helen kültürünü benimsemiştir.

Bizans döneminde önemli eserler yapılmıştır; Ayasofya Kilisesi, Yerebatan sarnıcı.