bizans imparatorluğu

sophos
hristiyanlığı kabul eden ilk devlettir.
Roma imparatorluğu'nun 395'te parçalanmasından sonra beşkenti İstanbul olan Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) kurulmuştur. En parlak dönemini Justinyen döneminde (527 - 565) yaşamıştır.

Bizanslılar 1071 yılında Büyük Selçuklu Devleti'yle yaptığı Malazgirt Savaşı'nı ve 1176 yılında Anadolu Selçuklu devleti'yle yaptığı Miryokefalon Savaşı'nı kaybedince Anadolu Türk hakimiyetine girmiştir.
Bizans, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethiyle yıkılmıştır.

Bizanslılar, hristiyanlığın ortodoks mezhebini kabul etmiş, resmi dil olarak grekçeyi kullanmış ve latin kültürü yerine helen kültürünü benimsemiştir.

Bizans döneminde önemli eserler yapılmıştır; Ayasofya Kilisesi, Yerebatan sarnıcı.
aktroll
Bizim bugün Bizans olarak adlandırdığımız imparatorluk, gerçekte Roma İmparatorluğu'dur. Bizans ismini o imparatorluğun insanları hiçbir zaman kullanmamışlardır. Bizans 16. yüzyılda Alman alimlerinden Hieronymus Wolf (1516-1580)'un uydurduğu bir isimdir. İmparatorluğa Bizans, ve bu ülkenin insanlarına Bizanslılar demek 16. yüzyılın Batı Avrupa'sının yakıştırmasıdır. Arkasında Mukaddes Roma-Germen İmparatorluğu'nu meşrulaştırmak gibi siyasi bir misyon yatmaktadır. Neden Bizans isminin seçildiği sorusunun yanıtı ise “Yeni Roma” olarak Doğu Roma İmparatorluğu'nun yeni başkenti seçilen bugünkü İstanbul kentinin kuruluşuna uzanmaktadır.MÖ 7. yüzyılda Megara'dan yola çıkan Byzas komutasındaki Yunan kolonistlerin Sarayburnu bölgesine yerleşmesi sonucu buraya Byzantion denmesinden gelir.

Kaynak: http://www.tuhafbilgiler.net/2016/03/bizans-ad-nereden-geliyor.html

bunlar ilginizi çekebilir