bilgisayar okuryazarlığı

iron
Dil ve resim gibi bir başka okuryazarlık türü de bilgisayarla ilgilidir. Belki de günümüzde kitle iletişim araçları içinde en fazla okuryazarlık çabası gerektiren bilgisayar okuryazarlığı, tarihsel olarak ilginç bir seyir izlemiştir. 1960'lardan itibaren bilgisayar okuryazarlığına ilişkin sorular, eğitim kurumlarında sorulmaya ve yanıtlanmaya başlanmıştır. 1980'lerde okuma-yazma ve iletişim öğretmenleri, bilgisayar programlarının, öğrencileri daha iyi yazar yapıp yapmadığını araştırmaya epey çaba harcamışlardır. Şimdi, artık iyi ya da kötü, bilgisayar ortamları, eğitimin gerçekleştiği birincil mekanlar haline gelmiştir. İnternet ve diğer bilgisayar uygulamaları, tüm müfredatta eğitsel manzaranın yadsınamaz bir parçasıdır.
bu başlıktaki tüm girileri gör