beşiktaş besteleri

sophos
Seni görmeyenin fenadır hali
Ne tiner paklıyor ne de bir bali
Yandırdık biz de cigara
O dumanı sana, bu efkarı bana
Sensiz yaşayamıyoruz, ey sevgili kartal
Bu keşlere inan
bu başlıktaki tüm girileri gör