balija

sophos
sırpların ve hırvatların, boşnakları aşağılamak için kullandıkları ad. müslümanlara söylenir. ''baliya'' şeklinde telaffuz edilir.