asme vejiya

pencere
kürtçede ''ay doğmuş'' anlamına gelen cümledir. aynı zamanda muhteşem bir metin kemal kahraman çalışmasdır.

dürra düri vengé domané ma yeno , vengé çenané ma yeno , péro piya şime no veyvé welatiyo

uzaklardan çocuklarımızın sesleri geliyor
kızlarımızın sesleri geliyor
gelin hep beraber gidelim bu memleket düğünüdür...