alınan bilgi ve yapılandırılan bilgi

iron
Yapılan söz konusu tanımın ve ayrımın anlam kazanabilmesi için belki de ilk olarak “bilgi” kavramının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. İngilizcede “bilgi” kavramına karşılık “information (alınan bilgi)” ve “knowledge (yapılandırılan bilgi)” sözcüklerininkullanıldığını görmekteyiz. Potter (2005) günlük dilde bu sözcüklerinbirbirlerinin yerlerine kullanıldığını belirtmektedir. Ancak iki sözcüğünterimsel anlamları birbirinden farklıdır. Information(alınan bilgi): Bireyin karşılaştığı, ona doğrudan doğruya sunulan ve başkasının üretimi olan bilgidir. Yani bireyin zihinsel bir işlem sonucunda ulaşmadığı; kendinden bağımsız bir ortamdan ham olarak elde ettiği bilgi türüdür. Knowledge(yapılandırılan bilgi) ise: Bireyin kendinden bağımsız olarak elde ettiği bilgiyi yeniden yapılandırması, kendine mal etmesi sonucu oluşturduğu bilgidir. Yani bireyin zihinsel çabasını istemli biçimde kullanarak yorumladığı ve yapılandırdığı bilgi türüdür. Ancak bilinmelidir ki bu iki bilgi türü arasında öznellik ya da nesnellik türünden bir ayrım yoktur. Ana ayrım, kişinin kendi yapılandırmasına dayalı bir bilgi olmasına ya da aktarılan bilginin aynen tekrarlanmasına dayalı bir bilgi olmasındadır. “Yapılandırılan Bilgi” ve “Alınan Bilgi” ayrımına vardıktan sonra bilgi okuryazarlığının tanımı yapmak daha kolaydır. Bilgi okuryazarlığı; yazılı ya da görsel/elektronik yoldan elde edilen alınan bilgileri seçip sınıflayarak yapılandırılan bilgibiçimine dönüştürme çabasıdır.
bu başlıktaki tüm girileri gör